Haberler

Ankara Bala Faik Güngör Lisesi Tarih Öğretmeni Bilal Sürgeç’ten Yeni Bir Tarih Araştırma Kitabı

Ankara  Bala Faik Güngör Lisesi Tarih Öğretmeni  Bilal Sürgeç’ten Yeni Bir Tarih Araştırma Kitabı;

Kitap, Haziran 2012’de Hamideli Derneğinin 2 numaralı  Kültür hizmeti olarak, Semih Ofset tarafından basılmıştır. Toplam 186 sayfadır.

Hüseyin Avni Paşa, 19. yüzyılda yaşamış tarihi bir şahsiyettir. Sultan Aziz’i hal eden ekipten biridir.  Her askeri müdahale söz konusu olduğunda gündeme gelmiştir. Sürekli aleyhinde yazılar yazılmış, yaptığı hizmetler unutulmuş bir nevi günah keçisi durumuna düşürülmüştür. Seraskerlik görevini sürdürürken hükümet toplantısını basıp kendisi ile birlikte Hariciye Nazırı Raşit Paşa’yı ve üç askeri öldüren Hasan adındaki bir kişi kahraman olarak anılmış, Hüseyin Avni Paşa ise tarihin gelmiş geçmiş en zalim, en kindar insanı olarak gösterilmiştir.

 

Bu ölçüsüz anlatımlar bir lisede tarih öğretmeni olarak çalışan Bilal Sürgeç’in zihnini sürekli meşgul edince uzun yıllar konu ile ilgili okuduğu kaynaklarda Hüseyin Avni Paşa aleyhinde anlatılan ifadelerdeki tarihi yanlışları, tutarsızlıkları eleştiren Medreseden Seraskerliğe Gazi Hüseyin Avni Paşa isimli kitabını yazar.

Ayrıca Hüseyin Avni Paşa, Tıp okulundaki Fransızca eğitimi Türkçeleştiren, Latince  tıp terimlerine karşı Türkçe tıp sözlüğünü, Yeniçeri ordusunun kaldırılışından sonra nizamnamesi olmayan yeni ordunun nizamnamesini hazırlayan emekli sandığının temelini atan, Kırım Savaşında  önemli işler başaran hatta bu savaşta yara alan, Girit’te Rum isyanını bastıran  bir tarihi kahramandır. O, Osmanlı Devleti’nin amansız düşmanı Rus Çarlığının baş hedefi olmuş Rus elçisi İgniyatef’in baskısı ile azledilmiştir. Hatta Osmanlıya ihanet eden Mısır valileri de Hüseyin Avni Paşa ile uğraşmışlardır.

Bilal Süreç, Hüseyin Avni Paşa hakkındaki diğer iddiaları, bu kitapta tek tek ele almaktadır. Bilal Süreç, Erken Cumhuriyet dönemindeki lise tarih öğretmenlerinin yaptığı gibi, öğretmenlik mesleği ile birlikte  araştırmacı tarihçiliğin iyi bir örneğini vermektedir. Öğretmenimizi kutlar, diğer araştırma çalışmalarını da bekleriz.

İsteme adresi: Eymir Mah. Manyas Gölü Sok. c 2 70/4 Gölbaşı/ANKARA tel: 0 505 6699353