Haberler

KATÜ ve TUBİTAK İşbirliği İle Sosyal Bilgiler ve Tarih Öğretmenlerimize Yönelik "Müze ve Tarihi Mekan Kullanımını Öğrenme" Projesi

2-7 Temmuz tarihleri arasında Trabzon'da Tübitak ve Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından Sosyal Bilgiler ve Tarih Öğretmenlerine yönelik olarak müze ve tarihi mekan kullanımına yönelik bir etkinlik düzenlenecektir. Projeye katılanların masrafları yol masrafı hariç Tübitak tarafından karşılanacaktır. Aşağıdaki linkten proje sayfasındaki hedef kitle kısmından başvuru yapılabilir. 

http://tarihimekankullanimi.org/

KATÜ ve TUBİTAK işbirliği ile organize edilen sosyal bilgiler ve tarih Öğretmenlerimize Yönelik "Müze  ve Tarihi Mekan Kullanımını Öğrenme" projesi 02-06 Temmuz 2012 tarihleri arasında Trabzon'da gerçekleştirilecek. Proje ekibi projenin gerçekleştirilmesine yönelik amaçlarını şöyle açıklıyor:

 

"Son elli yıldır sosyal bilgiler ve tarih öğretimi alanında dünyada önemli değişim ve gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmeler neticesinde bu derslerin öğrencilere sadece isim, sayı ve rakam öğreten alanlar olmadığı ortaya konmuştur. Sosyal bi Igilerve tarih öğretiminin etkinlik temelli ve aktif öğrenme çerçevesince öğretilmesi halinde, öğrencileri etkin, üretken, sorgulayan ve yaratıcı bireyler haline getirmek mümkündür.

Sosyal bilgiler ve tarih derslerinde öğrencilere bu nitelikleri kazandırmanın araçları arasında müze ve tarihi mekânlar yer almaktadır. Özellikle teknolojikve ekonomik açıdan gelişmiş dünyada öğrencilerin bu mekânlarda problem çözme, kanıtları değerlendirme, sorgulama, eleştirel düşünme, drama, çözümlemeli öykü ve çalışma yaprağı gibi bir dizi etkinlikler yürüttükleri görülmektedir. Müze ve tarihi alanların aktif öğrenme çerçevesinde kullanımı konusu yeni sosyal bilgiler ve tarih programlarına da yansımıştır. Yeni programlarda bu mekânların kullanımıyla ilgili kazanımlar da yer almaktadır. Müze ve tarihi mekânların aktif öğrenme çerçevesince kullanımıyla ilgili dünyada meydana gelen gelişmeler ve bu gelişmelerin öğretim programlarımıza yansımasına karşın, bu konuda istenilen başarının elde edilemediği bir gerçektir. Ülkemizde yapılan müze ve tarihi mekân ziyaretlerinin çoğunda ağırlıklı bilgi aktarımı yapıldığı ve yukarıdaki niteliklerin öğrencilere kazandırılamadığı anlaşılmaktadır. Bu problemin en önemli nedenlerinden birisi, sosyal bilgiler ve tarih öğretmenlerinin müze ve tarihi mekanların aktif öğrenme çerçevesince nasıl kullanılabileceğini bilmemelerinden kaynaklanmaktadır. Başka bir deyişle sosyal bilgiler ve tarih öğretmenleri öğrencilerine müze ve tarihi mekânların kullanımı bağlamında istenilen rehberliği yapamamaktadır. Bu çalışmayla, proje katılımcılarına müze ve tarihi mekânların aktif öğrenme çerçevesinde kullanımıyla ilgili bilgi ve beceriler kazandırmanın yanında onların bu konudaki farkındalıkları arttırılacaktır. Bu çerçevede öğretmenlere, müze ve tarihi mekânlarda gözlem, drama, problem çözme, çalışma yaprağı, materyal geliştirme, kanıtları değerlendirme, yerel ve sözlü tarih etkinlikleri yaptırılacaktır. Bu etkinlikler aracılığıyla bilgi ve becerilerini geliştiren öğretmenler, yukarıdaki nitelikleri öğrencilerine kazandırabilecektir. Buna ilaveten, tarihi mekân ve müze kullanımı konusunda bilgi ve beceri kazanan öğretmenler, elde ettikleri nitelikleri meslektaşlarıyla paylaşacaklardır. Öğretmenlerin deneyimlerini okullarında uygulamaları ve meslektaşlarıyla paylaşmaları bu projenin önemli yaygın etkilerinden birisi olacaktır. Çalışma sonucunda oluşturulacak raporla, müze ve tarihi mekânların aktif öğrenme çerçevesince kullanımına yönelik öğretmenlere, program geliştirmecilere ve müze elemanlarına yönelik bir dizi öneri geliştirilecektir."

Ayrıntılı bilgi için: http://tarihimekankullanimi.org/