Haberler

Tüm Tarih Eğitimcilerinin Dergisi TUHED'in İlk Sayısı Okuyucularına Kavuştu

Editörden..
Ülkemizde modern tarihçilik çalışmalarının yüzyılı aşkın bir zamandır yürütülmesine karşın tarih eğitimine ilişkin ciddi dönüşümün 1930’lu yıllarda Cumhuriyetin kültür politikalarıyla biçimlendiği bilinir. Ancak yaklaşık son 20 yıla kadar hem tarihçiliğimizi hem de tarih eğitimimizi sorguladığımız pek söylenemez. 1990'larm başında dünyada siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel dengelerin a s t-üst oluşu tarih eğitimi ve tarihçilik düşüncesindeki yerleşik kalıplan da tartışmaya açtı. Bu çerçevede Salih Özbaran, Mustafa Safran gibi öncü isimler gerek "akademi"de ve gerekse öğretimde tarihçiliğin durumu ve sorunlarını dile getirmeye başladı. Salih Özbaran, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Tarih Eğitimi üzerine yazılar yazıp, akademik organizasyonlar tertip ederken, Mustafa Safran da akademik çalışmalar yapmanın yanısıra Gazi Üniversitesi'nde "tarih eğitimi" alanında lisansüstü programın açılmasını sağladı. Mustafa Safran'ın öncülüğünü yaptığı Gazi Üniversitesi Tarih Öğretmenliği lisansüstü programlarında tabiri caizse bir "maya" tuttu. Buradan tarih eğitimi alanında doktorasını tamamlamış pek çok akademisyen yetişerek Türkiye'deki literatüre katkı sağladılar. Hepsine müteşekkiriz. Bugün Türkiye’de tarih eğitimi literatürü ciddi bir birikime ulaşmıştır. Yapılan yüksek lisans ve doktora tezleri, yazılan akademik makaleler, sunulan akademik bildiriler ve yayınlanan kitaplar bunu göstermektedir.
Türkiye'de kurumsal anlamda tarih yazımı ve tarih eğitimi konusunda yaptığı organizasyonlar ve yayınladığı kitaplar yönünden yeni açılımlara imza atan Tarih Vakfını da unutmadan anmak gerekir. Özellikle Prof. Dr. İlhan Tekeli'nin öncülüğünde bu vakıf aracılığıyla pek çok yeni çalışma Türkçe literatüre kazandırıldı.


Türkçede tarih eğitimine katkı sağlayan organizasyonlardan biri EUROCLKD ortaklığı ile Yrd. Doç. Dr. Semih Aktekin ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa Öztürk'ün yürütücü oldukları üç yıl süren, bu vesile ile dünyaca ünlü pek çok tarih eğitimcisinin Türkiye'ye gelerek paylaşımda bulunmalarını söylemeden geçemeyeceğiz.
Türkçede tarih eğitimine katkı sağlayan diğer bir organizasyon ise ilki 2010'da Atatürk Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Erzurum'da, İkincisi 2012'de Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Trabzon'da gerçekleştirilen Uluslarası Tarih Eğitimi Sempozyumu'dur. Bu organizasyonun başlatılmasında ve sürdürülmesinde başta Doç. Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu olmak üzere, Prof. Dr. Muammer Demirci ve Yrd. Doç. Dr. İbrahim Turan'a teşekkür etmeliyiz. Bu sempozyumun İkincisinde tarih eğitimi alanında Türkiye'deki birikimin oluşmasına ciddi katkı sağlamış akademisyenlerle yaptığımız görüşme ve toplantılarla Türkiye'de tarih eğitimi alanına odaklı bir derginin çıkarılması fikri olgunlaştı. Bu süreçte görüştüğümüz akademisyen arkadaşlardan almış olduğumuz olumlu tepkiler ve katkılar sonunda bugün çevrimiçi olarak yayınlanan bu dergiyi çıkarmaya karar verdik.
Uluslararası bir kimliğe sahip, ancak öncelikli olarak Türkiye'deki tarih eğitimine ve sorunlarına odaklanan bir dergi olma iddiasındaki dergimiz TUHED'in özgün bir yayın olması için bazı planlamalarda bulunduk. Bunlardan ilki herkesin bildiği araştırma ve inceleme makaleleri yanında, "Yayın Kritiği" adı altında ülkemizde hiç de yaygın olmayan bir "yayın değerlendirme" yazısının, "tarihçinin tarihi" adı altında ünlü bir tarihçinin tarih anlayışını analiz eden çalışmanın, "çeviri” bölümünde tarih yazımı, tarih metodolojisi ve tarih eğitimi alanında önemli bulduğumuz çağdaş bir yabancı dilden ya da eski yazıdan (Osmanlıca) bir makalenin günümüz Türkçesine çevirisinin yer almasına karar verdik. Bütün bunlarla Türkiye'deki tarih eğitimin daha iyiye gitmesindeki arayışlara mütevazı bir katkı yapmak istedik. Bu sayıda yukarıda belirttiğimiz tüm bölümleri örnekleyecek kıymetli yazılara yer vermeye çalıştık.
Umarız dergimiz sonraki sayılarında siz değerli araştırmacılardan gelecek yazılar ile bu katkısını devam ettirecektir.
TUHED Yayın Kurulu adına
Doç. Dr. Ahmet Şimşek


İÇİNDEKİLER

Araştırma makaleleri

İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi “Yeryüzünde Yaşam” Ünitesinde Yer Alan Tarih Kavramlarının Öğretiminde Karşılaşılan Kavram Yanılgıları Üzerine Bir Eylem Araştırması
Kaya Yılmaz, Meryem Çiviler
1-31
 
İnceleme makaleleri

Yakın Dönem Tarihinin Ortaöğretimde Öğretimi: Problemler ve Öneriler
Fatma Acun
32-55

Meşrutiyet Devri Tarih Eğitimine Dair Bir Kaynak: Fatihli Mehmet Tevfik Paşa Ve Eseri “Osmanlı Tarihi”
Galip Çağ, İsmet Sarıbal
56-72
 
Öğrenci Anılarında Tarih Öğretmenleri ve Uygulamaları (1882-1957)
Bahri Ata
73-99
 
Tarih Öğretmeni Eğitiminde Eylem Araştırması Yaklaşımının Kullanılması: Bir Model Önerisi
İbrahim Hakkı Öztürk
99-115
 
Tarihçinin Tarihi
 
Akdes Nimet Kurat, Tarihçilik ve Tarih Öğretimi
Ahmet Vurgun, Muhammet Avaroğulları
116-130
 
Kritik temelli çalışmalar
Yayın Kritiği: Darwin’den Dersim’e Cumhuriyet ve Antropoloji
Fatih Yazıcı
131-142
 

Yayın Kritiği: Tarih Hırsızlığı
Akif Pamuk
143-152
 

Çeviri makale

Çeviri: Tarih Usullerine (Metotlarına) Dair
İpek Mete
153-164
 

Çeviri: Eğitimde Tarih (History in Education)
İbrahim Turan
165-171