Haberler

tedmem Blog Sayfasında İki Güzel Makale

Derneğimiz Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Bahri Ata ve Sayın Hüseyin Köksal'ın iki yeni makalesine tedmem blog sayfasından ulaşabilirsiniz.

tedmem HAKKINDA

Tedmem, eğitim sistemi için proaktif birşekilde, kanıta dayalı araştırma verisi, fikir ve yayın üretip kamuoyuna mal etmeyi amaçlayan bağımsız bir düşünce kuruluşudur. Yapacağı bütün çalışmaların temel amacı, bu ülkenin bütün çocuklarının daha mutlu bir geleceğe kavuşması için hizmet etmektir. Bu hizmeti yürütürken, eğitim politikalarında alışılmış olan düşünce ve duygu kalıplarının ötesine geçmeyi hedef olarak görmektedir. Kar amaçlı olmayan tedmem, güncel tartışmaların üzerinde, herhangi bir partiye bağlı-bağımlı olmayan bir örgütsel yapıya sahiptir. Eğitimin ekonomisi, mimarisi, tarihi, psikolojisi, pedagojisi, sosyolojisi vb alanlar araştırma konularımız arasında yer alacaktır. Yapacağımız çalışmalarda güncelin yanı sıra geleceğe odaklı bir bakış açısı tercih edilecektir.

 

Ülkemizin acil eğitim sorunlarına yapıcı bir yaklaşımla, yenilikçi çözümler geliştirmek, vurguladığımız hususlar arasında yer almaktadır. Çözüm önerilerimizin nesnel verilere dayalı ve ölçülebilir etki oluşturacak cinsten olmasını önemsiyoruz. Eğitim sistemi için gerçekleştirilen her türlü katkıyı gönülden destekliyoruz. Çalışmalarımızı gerçekleştirirken paydaşlarımızla iyi niyete ve yapıcı bir etkileşime dayanan duruşsergileyeceğiz. Öğretmenler, kanaat önderleri, politikacılar, kamu politikasınıyönlendiren kuruluşlar, eğitim kuruluşları, üçüncü sektör temsilcileri, özel sektör temsilcileri, medya mensuplarını ve akademisyenleri değerli paydaşlarımız olarak göreceğiz. Onlarla birlikte, kanıta dayalı bilgiler üzerinden eğitimin çözümlerini ve sorunlarını değerlendireceğiz. Elbette bu tür kanıta dayalı çalışmalar yapmak zordur. Bunun da ötesinde ortaya çıkan verileri kamu politikalarının diline ve eylemine yönelik olarak sentezlemek daha da zordur. Ama çabamız bu yönde olacak ve yapacağımız çalışmaların işe yaramasını,üretmekten daha önemli göreceğiz.

Eğitim politikalarında hızlı devrimler yerine, transformasyona dayalı yaklaşımların daha etkili olabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle ülkemizin tarihsel birikimini, mevcut toplumsal ve kültürel yapısını dikkate alan özgün politikalara yöneleceğiz. Dünyayı izlediğimiz kadar kendi özgeçmişimizi de referans merkezi olarak sabitleyeceğiz.

Tedmem 27 Kasım 2012 tarihinden itibaren sadece eğitim konularıyla ve politikalarıyla ilgilenmek üzere faaliyetlerine başlayacaktır. Eğitimin merkezi ya da tali konularıyla zamanı ve zemini geldikçe ilgilenmeye gayret edeceğiz.

Lütfen bizi izleyin ve zengin katkılarınızla destek olun. Olun ki hep birlikte gülümseyen çocuklarımıza bakıp birlikte mutlu olalım.

Vizyonumuz

Çocuklarımızın mutlu olacağı bir eğitim sistemi inşasına hizmet etmek.

Misyonumuz

Kanıta dayalı veri üreterek, yenilikçi ve işe yarayan eğitim politikaları geliştirilmesine ve uygulanmasına katkı sağlamak ve bu suretle "eğitimin vazgeçilmezliği” algısını toplumda güçlendirmek.