Haberler

Tarih Nasıl Öğretilir?

Tarih Nasıl Öğretilir?

Ahmet VURGUN*

Günümüzde üzerinde en çok tartışılan alanların başında “tarih” gelmektedir. Tarihin pek çok tanımı yapılmıştır. Carr’a göre tarih: “Geçmişin ışığında bugünü öğrenmek, aynı zamanda bugünün ışığında geçmişi öğrenmek demektir.”1 Tarihin işlevi, geçmiş ve bugün arasındaki ilişkiyi sağlıklı temeller üzerine kurmaktır. Geçmiş ve bugün arasında ilişki kurmak tarihin en önemli vasfını oluşturur. Bu vasıftan hareketle diyebiliriz ki tarih’in önemi gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle bulunduğumuz coğrafyada son yüz yılda gelişen hadiseler bunu göstermektedir. Tarih’in önemi arttıkça tarihe karşı olan ilgi ve alakada da artmıştır. Tarihi önemli kılan, Durmuş Hocaoğlu’nun da ifade ettiği gibi2 sosyal olay ve olguların kökeninin tarihte yatmış olmasıdır. Bu kökleri aradığımızda karşımıza tarih çıkacaktır. Önemi artan tarih’in, bir disiplin olarak insan yaşamında sosyal bilimlerde nerede yer aldığı konusu ise karşımızda durmaktadır. Hayatımızın akışı içerinde tarihin anlamı nedir? Mustafa Safran’ın tarih’in neliği hakkında söyledikleri yukarıdaki soruların cevabını oluşturur: “İnsanın geçmişle kurduğu ilişkiye biz tarih diyoruz.

Makalenin tamamını okumak ve indirmek için bağlantıyı tıklayınız: VURGUN, Ahmet. (2012). Tarih Nasıl Öğretilir?,
21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, Sayı 3, sayfa 142-144.

 

 

*Arş. Gör. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı. Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.