Haberler

Türk Tarih Eğitimi Dergisi (TUHED)'nin 3. Sayısı Yayınlandı

Editörden…

TUHED’in üçüncü sayısını sunmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Açık sisteme dâhil uluslararası, hakemli, akademik, ciddi bir dergi olan TUHED bu sayısıyla sürekliliğini de göstermiş oldu. Tarih eğitimi/yazımı ve eğitim tarihi alanlarında inceleme, araştırma, kritik ve çeviri yazıları yayınlanan dergimizde “kör inceleme” sürecine büyük önem vermemiz, çalışmalarımızın kalitesini ortaya çıkardı. Bunun için öncelikle tüm hakemlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.

İkinci sayımızdan bu yana Türk Tarih Eğitimcileri olarak hepimizi ilgilendiren lise tarih öğretim programlarının gözden geçirilmesi (revizyonu) süreci başlatıldı. Bugün her ne kadar sekteye uğramış görünse de daha geniş katılımcı bir yaklaşımla belirlenen alanında uzman ve deneyim sahibi arkadaşlarca sonuca ulaştırılarak lise tarih öğretim programlarında bulunan büyük sorunların bir an önce çözülmesini dilediğimizi bildirelim. Zira Türkiye’de tarih eğitimi alanında çalışan çok sayıda kıymetli uzman ve akademisyenin varlığı bizleri sorunların çözümü konusunda fikren rahatlatmaktadır.

 

TUHED’in bu sayısında bir araştırma makalesine, biri tarih eğitimi, biri tarihyazımı, biri de eğitim tarihi alanında üç inceleme makalesine, bir tarihçinin tarihini inceleyen makaleye, iki kitap kritiği yazısına, tarih eğitimiyle ilgili olarak bir eskiyazıdan (Osmanlı Türkçesinden) bir İngilizceden çeviriyazıya, bir de tarihyazımı – felsefesi - metodolojisi Türkçe yayın bibliyografyasına yer verdik. Toplam 10 farklı çalışmanın yer aldığı bu sayımızda nitelik ve niceliği tam amaçladığımız yakaladığımızı gururla söyleyebiliriz. Bu çerçevede kıymetli yazıları ile bu sayıya katkı sağlayan Doç. Dr. Zeynep Abacı, Yrd. Doç. Dr. Ramazan Kaya, Yrd. Doç. Dr. Özgür Aktaş, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Turan, Öğretim Görevlisi Edip Uzundal, Araştırma Görevlisi Seval Yinilmez Akagündüz, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Alican, Sena Coşğun, Erol Kömür ve Funda Alaslan’a teşekkür ederiz.  

Bu arada üçüncüsünü 26-28 Haziran 2014’te Sakarya Üniversitesinin ev sahipliğinde yapacağımız “III. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu” (ISHE 2014)’ün hazırlıkları devam etmektedir. Tarih eğitimi/yazımı ve eğitim tarihi alanlarında çalışan herkesi bekleriz.   Son olarak tarih eğitimi alanında “Prof. Dr.” olarak atanan dergimiz yayın kurulu üyesi Yücel Kabapınar’ı, “Doçent”lik unvanını almaya hak kazanan İbrahim Hakkı Öztürk’ü tebrik ederiz.  

Dergimiz, siz değerli araştırmacılardan gelecek yazılar ile Türkiye’deki tarih eğitimi/yazımı/eğitim tarihi alanlarına katkısını sonraki sayılarında da devam ettirecektir.  

TUHED Yayın Kurulu adına

Doç. Dr. Ahmet Şimşek

www.tuhed.org

Son Sayı: Türk Tarih Eğitimi Dergisi 3. Sayı