Haberler

Tarih Nasıl Öğretilir? 2. Baskısını Yaptı

Tarih Nasıl Öğretilir? Genişletilmiş 2. Baskı Yayınlandı:

TARİH NASIL ÖĞRETİLİR?

Tarih Öğretmenleri İçin Özel Öğretim Yöntemleri

Editör: Mustafa Safran

Tarih Nasıl Öğretilir? Tarih Özel Öğretim Yöntemleri - Mustafa Safran

 “İnsanın, geçmişle arasında kurduğu ilişkiye, biz tarih diyoruz. İlişkinin kah resmi, kah hayali, kah fırtınalı ya da huzurlu oluşu, geçmişten değil, kendimize ve geleceğimize ilişkin karşılaştığımız problemlerden yahut yaptığımız tasarımlardan kaynaklanıyor. Ne de olsa bugün var olan ve yaşayanlar bizleriz. Bununla birlikte varlığımız ile geçmişimiz arasındaki bu ilişkinin etkiye çok da açık olduğunu söylemek kolay değildir. Çünkü bizlerin tanım ve tasarımlarımızın tarihe yüklediği gerilim ile onun bir sosyal bilim olarak metodolojik güvenceleri arasında sürekli bir didişme mevcuttur.”Adnan Altun - Ahmet Doğanay - Ahmet Şimşek - Akif Pamuk - Ayten Kiriş Avaroğulları - Bahri Ata - Banu Çulha Öztaş - Bülent Akbaba - Dursun Dilek - Erhan Metin - Erkan Dinç -  Fatih Yazıcı - Fatma Gültekin - Gülçin Dilek - Hasan Işık - Hüseyin Köksal- İbrahim Hakkı Öztürk - İbrahim Sarı - İsmail Hakkı Demircioğlu - Kerem Çolak- Murat Keçe- Mustafa Öztürk – Mustafa Safran - Nadire Emel Akhan - Namık Çencen - Neval Akça Berk - Özgür Aktaş - Ramazan Alabaş - Selahattin Kaymakçı - Semih Aktekin - Sezai Öztaş - Ş. Gülin Karabağ - Şahin Oruç - Tuba Belenli - Tuba Şengül Bircan - Tuğba Yanpar Yelken - Yasemin Er Tuna - Yasin Doğan- Yeliz Kale - Zihni Merey

 Mustafa Safran 

 Bahsedilen bu gerilimin eğitime yansıması tartışılması gereken diğer bir boyuttur. Tarihin neden ve niçin öğretildiği önemli olmakla birlikte, bunlardan daha da önemli olanı tarihin nasıl öğretildiğidir. Tarihin öğretiminde müfredatın, ders kitaplarının ve iktidarın etkisi yadsınamaz. Fakat bu bağlamda belirleyici olan araçlardan birisi de mikro iktidardır. Öğretmenin kurduğu mikro iktidarın etkilerini en aza indirgemenin veya başka bir ifade ile doğrudan demokrasiyi tanımlayan, bireyin/öğrencinin kendi anlatısını oluşturmada en önemli argümanlardan birisi de alan eğitimidir.

 Bu kitapta bir tarafıyla tarihin neliğinden, tarih öğretiminin amaçlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede teorik tartışmaların yanı sıra, tarihin nasıl öğretileceği gibi uygulamaya/yaşantıya dair makaleler yer almaktadır.

  

 

Önsöz

Mustafa Safran / 7

 

İkinci Baskıya Önsöz

Mustafa Safran / 9

 

GİRİŞ: Türkiye’de Tarih Eğitimi ve Öğretimi

Mustafa Safran / 15

 

I. BÖLÜM: TARİH, TARİH YAZIMI VE TARİH ÖĞRETİMİNİN NELİĞİ ÜZERİNE

Tarih Nerededir?

Mustafa Safran / 19

 

Tarih Yazıcılığının Dünü, Bugünü ve Yarını Üzerine Kısa Bir Bakış

Ahmet Şimşek-Akif Pamuk / 23

 

Dünyada ve Türkiye’de Tarih Eğitiminin Tarihsel Gelişimi

Zihni Merey / 29

 

II. BÖLÜM: EĞİTİMDE TEMEL PARADİGMALAR VE  VE TARİH EĞİTİMİ

Davranışçı ve Bilişsel Öğrenme Kuramları

Ahmet Doğanay / 39

 

Oluşturmacı Öğrenme Kuramları

Tuğba Yanpar Yelken / 51

 

Tarih Öğretimi ve Çoklu Zekâ Kuramı

Tuba Belenli / 56

 

III. BÖLÜM: TARİH NEDEN ÖĞRETİLİYOR?

Tarih Öğretiminin Amaçları

İsmail Hakkı Demircioğlu / 67

 

Tarih Bilinci Açısından Tarih Öğretiminin Amaçları

Erkan Dinç / 72

 

Kimlik ve Tarih Öğretimi

Akif Pamuk/ 79

 

Çokkültürlü Bir Toplumda Tarih Öğretimi

Fatih Yazıcı  / 89

 

Kronoloji ve Zaman Algısı

Ahmet Şimşek / 98

 

Mekanı Algılama Becerisi

Mustafa Öztürk / 104

 

Tarih Öğretiminde Çok Perspektiflilik

Neval Akça Berk / 116

 

Tarihsel İmgelem

Dursun Dilek-Ramazan Alabaş / 125

 

Tarih Derslerinde Problem Çözme Yönteminin Kullanılması

Bahri Ata / 132

 

Tarihsel Empati Becerisi: Öğretimi, Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

Ş. Gülin Karabağ / 137

 

Öğrencilerde Tarihsel Düşünce Gelişimi

Dursun Dilek - Ramazan Alabaş / 144

 

Tarih Öğretiminde Değerler

Fatma Gültekin / 152

 

Tarih Öğretimi Açısından Tarih Okuryazarlığı

Murat Keçe  / 159

 

Tarih Derslerinde Tarihsel Dil Kullanımı

Erhan Metin  / 168

 

IV. BÖLÜM: TARİH ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS KİTABI

Çağdaş Tarih Öğretimi Programlarında Temel Yaklaşımlar

Gülçin Dilek / 177

 

Çağdaş Ülkelerde Tarih Ders Kitapları: Uluslararası Bir Bakış

Ş. Gülin Karabağ / 185

 

V. BÖLÜM: TARİH ÖĞRETİMİ VE ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

 

Tarih Öğretiminde “Tarihsel Önemin” Belirlenmesi ve Kullanılması

Yasemin Er Tuna  / 195

 

Tarih Öğretiminde Kanıtı Sorgulama

Yasin Doğan / 206

 

Tarih Öğretiminde Görsel Kaynaklardan Yararlanma

Bülent Akbaba / 217

 

Tarih Öğretiminde Harita Bilgisi ve Kullanımı

Mustafa Öztürk / 231

 

Tarih Öğretiminde Müzeler ve Tarihî Mekânlar

Yeliz Kale / 242

 

Tarih Öğretimi ve Sözlü Tarih

İbrahim Sarı / 251

 

Tarih Öğretimi ve Yerel Tarih

Hasan Işık / 256

 

Tarih Öğretimi ve Proje Uygulamaları

Semih Aktekin / 267

 

Tartışma Yönteminin Tarih Derslerinde Kullanımı

Erkan Dinç / 277

 

Tarih Öğretiminde Drama

Tuba Şengül Bircan / 288

 

Tarih Derslerinde Edebi Ürünlerin Kullanılması

Namık Çencen  / 299

 

Tarih Öğretiminde Epik Şiirlerin Kullanılması

Hüseyin Köksal / 307

 

Tarih Öğretiminde Destanlar ve Efsaneler

Ahmet Şimşek / 313

 

Tarih Öğretiminde Tarihsel Hikaye ve Roman

Ahmet Şimşek / 319

 

Tarih Öğretiminde Mizah ve Karikatür

Adnan Altun / 327

 

 

Tarih Derslerinde Etkili Not Alma Becerisinin Kullanımı

Ayten Kiriş Avaroğulları  / 340

 

Tarih Derslerinde Etkin Soru Sorma

Banu Çulha Özbaş / 345

 

Tarih Derslerinde Filmlerin Kullanımı

Sezai Öztaş / 352

 

Tarih Öğretimi ve Animasyonlar (Canlandırmalar)

Tuba Şengül Bircan  / 362

 

Avrupa Tarihi Konularının Öğretimi

İbrahim Hakkı Öztürk / 371

 

İnkılap Tarihi Öğretiminde Biyografiler

Bülent Akbaba / 379

 

Tarih Öğretiminde Biyografiler

Şahin Oruç / 384

 

Tarih Derslerinde Ekonomi Konularının Öğretilmesi

Nadire Emel Akhan / 391

 

Tarih Derslerinde Savaş ve Antlaşma Konularının Öğretimi

Özgür Aktaş / 400

 

VI. BÖLÜM: TARİH ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Tarih Öğretiminde Geleneksel Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları

Selahattin Kaymakçı-Kerem Çolak / 409

 

Oluşturmacı Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları

Tuğba Yanpar Yelken / 422

 

VII. BÖLÜM: TARİH ÖĞRETMENİ KİMDİR?

İyi Bir Tarih Öğretmeninin Nitelikleri (Öğretmen Tipolojisi)

Banu Çulha Özbaş / 431

 

Tarih Öğretmeninin Mesleki Becerilerini Şekillendiren Unsurlar

Ş. Gülin Karabağ / 437

 

Hayat Boyu Öğrenme ve Sürekli Mesleki Gelişim

Semih Aktekin / 441

  

Yeni İnsan Yayınevi

Tohum Yayıncılık Turizm Reklam ve Sağlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Altıntepe mah. Özüdoğru Sok. No: 44/1B Küçükyalı İstanbulKüçükyalı İstanbul Türkiye

Tel: (0 216) 489 84 08  Fax: (0 216) 518 23 60

e-mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

www.yeniinsanyayinevi.com

facebook/yeniinsanyayinevi

twitter.com/yeninsanyayin