Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

 

 

YÖNETİM KURULU    

1- Prof. Dr. Mustafa SAFRAN (Başkan)                                        

2- Prof. Dr. Dursun DİLEK  (Başkan Yardımcısı)       

3- Doç. Dr. Bahri ATA (Sayman)                          

4- Doç. Dr. Semih AKTEKİN (Sekreter)                

5- Doç. Dr. Hüseyin KÖKSAL (Yönetim Kurulu Üyesi)