Faaliyet Alanı ve Amacı

Faaliyet Alanı ve Amacı

Faaliyet Alanı ve Amacı:

Derneğimizin faaliyet alanları eğitim, kültür ve sosyal çalışmalardır.

Derneğimizin amaçları şunlardır: 

  • Türkiye’nin eğitim, kültür, sosyal alanlarda gelişmesine katkı sağlamak.
  • Özellikle Tarih eğitimcileri ve eğitime gönül verenler arasında sevgi ve saygıyı, birlik ve beraberliği, sosyal, kültürel, maddi ve manevi yardımlaşma ve dayanışmayı temin etmek.
  • Türkiye'de tarih eğitiminin anlaşılmasına, gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkı yapmak.
  • Eğitim ve tarih eğitimi-öğretimi alanında bilimsel etkinliklerde bulunmak ve yayınlar hazırlamak.
  • Öğretmenler, akademisyenler,  eğitim bilimciler, toplumbilimciler ve tarih bilimciler arasında birlik ve dayanışmayı sağlamaktır.