Yayımlar

Candeğer, Ü. (2013). Üniversitelerin Tarih Öğretmenliği Bölümlerinin İnternet Sayfalarında Bulunan Ders Programları İle Tarih Öğretmeni Özel Alan Yeterliklerinin Karşılaştırılması, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2013) Özel Sayı, sayfa. 329-34

Candeğer, Ü. (2013). Üniversitelerin Tarih Öğretmenliği Bölümlerinin İnternet Sayfalarında Bulunan Ders Programları İle Tarih Öğretmeni Özel Alan Yeterliklerinin Karşılaştırılması, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2013) Özel Sayı, sayfa. 329-346

Tez: İstanbul'un fethi konusunun ilköğretim ve orta öğretim tarih ders kitaplarında bilimsel ve biçimsel içerik yönünden incelenmesi ve öğretmen gözlemi

İstanbul'un fethi konusunun ilköğretim ve orta öğretim tarih ders kitaplarında bilimsel ve biçimsel içerik yönünden incelenmesi ve öğretmen gözlemi / The Study on the subject of the conguest of İstanbul in the elementary and high school textbooks in terms of scientific and formal contents and the observations of history teachers

Yazar:NAMIK ÇEÇEN

Danışman: PROF.DR. REŞAT GENÇ

Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı / Tarih Eğitimi Bilim Dalı

Konu:Eğitim ve Öğretim

Dizin:Ders kitapları = Textbooks ; Fetihler = Conquest ; Ortaöğretim = Secondary education ; Tarih = History ; Tarih öğretimi = History teaching ; Öğretim = Teaching ; Öğretmenler = Teachers ; İlköğretim = Primary education ; İstanbul = İstanbul

Devamını oku: Tez: İstanbul'un fethi konusunun ilköğretim ve orta öğretim tarih ders kitaplarında bilimsel ve...