Yayımlar

Er, Yasemin ve Tak, İsa (2011). Tarih Öğretmen Adaylarının Birinci Dünya Savaşı’na İlişkin Nedensellik Anlayışlarının İncelenmesi, III. Uluslar arası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 4-7 Mayıs 2011 Girne.

Yasemin Er ve İsa Tak (2011). Tarih Öğretmen Adaylarının Birinci Dünya Savaşı’na İlişkin Nedensellik Anlayışlarının İncelenmesi, III. Uluslar arası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 4-7 Mayıs 2011 Girne.