Yayımlar

Tez: İstanbul'un fethi konusunun ilköğretim ve orta öğretim tarih ders kitaplarında bilimsel ve biçimsel içerik yönünden incelenmesi ve öğretmen gözlemi

İstanbul'un fethi konusunun ilköğretim ve orta öğretim tarih ders kitaplarında bilimsel ve biçimsel içerik yönünden incelenmesi ve öğretmen gözlemi / The Study on the subject of the conguest of İstanbul in the elementary and high school textbooks in terms of scientific and formal contents and the observations of history teachers

Yazar:NAMIK ÇEÇEN

Danışman: PROF.DR. REŞAT GENÇ

Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı / Tarih Eğitimi Bilim Dalı

Konu:Eğitim ve Öğretim

Dizin:Ders kitapları = Textbooks ; Fetihler = Conquest ; Ortaöğretim = Secondary education ; Tarih = History ; Tarih öğretimi = History teaching ; Öğretim = Teaching ; Öğretmenler = Teachers ; İlköğretim = Primary education ; İstanbul = İstanbul

 

ÖZET

 Bu, araştırmada ilköğretim ve ortaöğretim tarih ders kitaplarında, İstanbul'un Fethinin bilimsel içerik, biçimsel içerik olarak incelenmesi ve öğretmenlerin ders kitaplarından yararlanarak konuyu nasıl işlediği ortaya konulmaya çalışılmaktadır. İstanbul'un Fethi ile ilgili olarak tarih ders kitaplarında hangi olgulara değinildiği belirlenmektedir. Konuyla ilgili bilimsel çalışmaların verileri de ortaya konulmuş öğretmen gözlemleri ile de öğretmenin konuyu işleyişi, öğretim yöntemi ve konuyla ilgili hangi olgulara değindiği saptanmaktadır. Araştırma, ilköğretim ve ortaöğretim tarih ders kitaplarında İstanbul'un Fethinin bilimsel ve biçimsel içerik yönünden zengin bir şekilde yer almasını, yapılan akademik çalışmaların son verilerini yansıtmasını, pedagojik açıdan öğrenci seviyesine uygun bir şekilde yer almaşım ve öğretmenin konuyu işleyişinde kullanacağı yöntem ile hedef ve davranışların gerçekleşeceğini savunmaktadır.

 

 

{pdf}http://tarihegitimcileri.org.tr/DERNEK/tezler/n_cecen_tez.pdf|height:1000|width:680|app:google{/pdf}