Doç. Dr. Bahri ATA

Safran, Mustafa ve Ata, Bahri (1996). “Barışçı Tarih Öğretimi Üzerine Çalışmalar; Türkiye’de Tarih ders Kitaplarında Yunanlılara İlişkin Kullanılan Dil ve Yunanlılara İlişkin Öğrenci Görüşleri” G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi ,1, 11-26

Mustafa Safran ve Bahri Ata (1996). “Barışçı Tarih Öğretimi Üzerine Çalışmalar;  Türkiye’de Tarih ders Kitaplarında Yunanlılara İlişkin Kullanılan Dil ve    Yunanlılara İlişkin Öğrenci Görüşleri”  G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi ,1, 11-26