Doç. Semih AKTEKİN

Aktekin, Semih ve Çulha Özbaş, Banu (2013).Tarih Öğretmen Adaylarının Tarih Öğretmenliğine İlişkin İnançlarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi, Journal of Theory and Practice in Education/Eğitimde Kuram ve Uygulama , 2013; 9(3):211-228

{pdf}http://etarih.com/tarih/Semih_Aktekin/180-692-1-PB.pdf|height:1000|width:730|app:google{/pdf}