Doç. Semih AKTEKİN

Aktekin, Semih ve Öztürk, Salih (2013). Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi: Trabzon Örneği, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2013, 17(2):295-312

{pdf}http://etarih.com/tarih/Semih_Aktekin/makale-Aktekin.pdf|height:1000|width:730|app:google{/pdf}