Prof. Dr. İsmail Hakkı DEMİRCİOĞLU

TARİH ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİ MERKEZLİ YAKLAŞIMLAR

TARİH ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİ MERKEZLİ YAKLAŞIMLAR

Ülkemizde tarih öğretimiyle ilgili sayısı çok fazla olmamakla beraber değerli çalışmalar yapılmaktadır. Ancak tarihin ilk ve orta öğretim düzeyinde öğrenci merkezli bir anlayışla nasıl öğretilebileceği üzerine yayınlanmış çalışmaların sayısı sınırlıdır. Bu ihtiyaca karşılık, tarih dersleri aracılığıyla etkin, üretken, yaratıcı ve problem çözen bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlayabileceği ümidiyle bu kitap hazırlanmıştır.

Yazar : İSMAİL HAKKI DEMİRCİOĞLU
Sayfa /Baskı : 208 Sf/Genişletilmiş 3. Baskı
ISBN : 975-6376-68-8
Yayınevi : ANI YAYINCILIK