Prof. Dr. İsmail Hakkı DEMİRCİOĞLU

Demircioglu, I. H. (2009). Tarih Öğretmen Adaylarının Demokrasi Eğitimi Hakkındaki Görüşleri: Karadeniz Teknik Üniversitesi Örneği, I. Uluslararası Avrupa Birliği Demokrasi Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu, sayfa. 263-270

Demircioglu, I. H. (2009). Tarih Öğretmen Adaylarının Demokrasi Eğitimi Hakkındaki Görüşleri: Karadeniz Teknik Üniversitesi Örneği, I. Uluslararası Avrupa Birliği Demokrasi Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu, sayfa. 263-270