Prof. Dr. İsmail Hakkı DEMİRCİOĞLU

Demircioglu, I. H. (2009). Tarih Ders Kitaplarının Demokrasi Eğitimi Açısından Değerlendirilimesi: Tarih Öğretmenlerinin Görüşleri, I. Uluslararası Avrupa Birliği Demokrasi Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu, sayfa. 258-262

Demircioglu, I. H. (2009). Tarih Ders Kitaplarının Demokrasi Eğitimi Açısından Değerlendirilimesi: Tarih Öğretmenlerinin Görüşleri, I. Uluslararası Avrupa Birliği Demokrasi Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu, sayfa. 258-262