Prof. Dr. Mustafa SAFRAN

Barışçı Tarih Öğretimi Üzerine Çalışmalar; Türkiye’de Tarih ders Kitaplarında Yunanlılara İlişkin Kullanılan Dil ve Yunanlılara İlişkin Öğrenci Görüşleri

Mustafa Safran ve Bahri Ata (1996). “Barışçı Tarih Öğretimi Üzerine Çalışmalar;  Türkiye’de Tarih ders Kitaplarında Yunanlılara İlişkin Kullanılan Dil ve    Yunanlılara İlişkin Öğrenci Görüşleri”  G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi ,1, 11-26