Yrd. Doç. Dr. İ. Hakkı ÖZTÜK

Tarih Öğretiminde Avrupa Boyutunun Gelişimi: Avrupa Konseyi Çalışmalarındaki Temel Yaklaşımlar (1953-2005)

İbrahim Hakkı Öztürk (2006). “Tarih Öğretiminde Avrupa Boyutunun Gelişimi: Avrupa Konseyi Çalışmalarındaki Temel Yaklaşımlar (1953-2005)”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi ,Yıl 10, Sayı 1-2, Nisan-Ağustos 2006.