Yrd. Doç. Dr. İ. Hakkı ÖZTÜK

Öztürk, İbrahim Hakkı (2009). “ ‘Dünyanın En Dinamik ve En Rekabetçi Bilgi Ekonomisi’ Olmak ya da Olamamak: Avrupa Birliği Lizbon Stratejisi ve Eğitim Boyutu”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2 Bahar/2008, (13-32).

İbrahim Hakkı Öztürk (2009). “ ‘Dünyanın En Dinamik ve En Rekabetçi Bilgi Ekonomisi’ Olmak ya da Olamamak: Avrupa Birliği Lizbon Stratejisi ve Eğitim Boyutu”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2 Bahar/2008, (13-32).