Yrd. Doç. Dr. İ. Hakkı ÖZTÜK

Öztürk, İbrahim Hakkı (2011). "Tarih Öğretiminde Anakronizm Sorunu: Sosyal Bilgiler ve Tarih Ders Kitaplarındaki Kurgusal Metinler Üzerine Bir İnceleme", Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 1(2), 37-58.

İbrahim Hakkı Öztürk (2011). "Tarih Öğretiminde Anakronizm Sorunu: Sosyal Bilgiler ve Tarih Ders Kitaplarındaki Kurgusal Metinler Üzerine Bir İnceleme", Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 1(2), 37-58.